Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DATA > OTEVŘENÁ DATA > OTEVŘENÁ DATA JMK

Otevřená data - Odbor sociálních věcí

Aktualizace: 1.1. 2022
Poskytovatelé sociálních služeb JMK XLSX
CSV
Metadata
Koordinátoři rodinné politiky v obcích JmK XLSX
CSV
Metadata
Pracovníci OSPOD JMK XLSX
CSV
Metadata


Otevřená data - Odbor životního prostředí

Aktualizace: 10.11. 2022
Maloplošná zvláště chráněná území SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Stanovené aktivní zóny záplavových území SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Přírodní parky SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Záplavová území pro staletou vodu SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Zóny havarijního plánování SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled


Otevřená data - Odbor územního plánování a stavebního řízení

Aktualizace: říjen 2020
Plochy a koridory ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 SHP
GeoJSON
Metadata
Náhled
Plochy a koridory ze Zásad územního rozvoje JMK SHP
GeoJSON
Metadata
Náhled


Otevřená data - Odbor kultury a památkové péče

Aktualizace: březen 2022
Kulturní památky pod správou Jihomoravského kraje SHP
GeoJSON 
Muzea pod správou Jihomoravského kraje SHP
GeoJSON 


Otevřená data - Odbor regionálního rozvoje

Aktualizace: 31. 7. 2017
Cyklotrasy Jihomoravského kraje
GeoJSON (ESPG:4326 - WGS84)
GeoJSON (ESPG:5514)
Metadata
Náhled
Vhodné lokality pro přípravu a realizaci malých vodních ploch SHP
KML
GeoJSON (ESPG:4326 - WGS84)
GeoJSON (ESPG:5514)
Metadata
Náhled
Dobrovolné svazky obcí JMK

Otevřená data úřední desky Jihomoravského kraje