Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DATA > OTEVŘENÁ DATA > OTEVŘENÁ DATA JMK

Otevřená data - Odbor sociálních věcí

Aktualizace: květen 2019
Poskytovatelé sociálních služeb JMK XLSX
CSV
Metadata
Koordinátoři rodinné politiky v obcích JmK XLSX
CSV
Metadata
Pracovníci SPOD JMK XLSX
CSV
Metadata


Otevřená data - Odbor životního prostředí

Aktualizace: 3. 9. 2018
Maloplošná zvláště chráněná území SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Aktivní zóny záplavových území (stanovené) SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Přírodní parky SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Záplavová území (vyhlášená) SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Vnitřní zóny havarijního plánování SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled
Vnější zóny havarijního plánování SHP
KML
GeoJSON
Metadata
Náhled


Otevřená data - Odbor územního plánování a stavebního řízení

Aktualizace: říjen 2020
Plochy a koridory ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 SHP
GeoJSON
Metadata
Náhled
Plochy a koridory ze Zásad územního rozvoje JMK SHP
GeoJSON
Metadata
Náhled


Otevřená data - Odbor kultury a památkové péče

Aktualizace: 2010
Kulturní památky Jihomoravského kraje SHP
KML
GeoJSON (ESPG:4326 - WGS84)
GeoJSON (ESPG:5514)
Metadata
Náhled


Otevřená data - Odbor regionálního rozvoje

Aktualizace: 31. 7. 2017
Cyklotrasy Jihomoravského kraje SHP
KML
GeoJSON (ESPG:4326 - WGS84)
GeoJSON (ESPG:5514)
Metadata
Náhled
Vhodné lokality pro přípravu a realizaci malých vodních ploch SHP
KML
GeoJSON (ESPG:4326 - WGS84)
GeoJSON (ESPG:5514)
Metadata
Náhled

 


Data publikována jako KMZ nebo KML

KML (Keyhole Markup Language) je formou metajazyka XML, určenou pro distribuci geografických dat.
Největší využití KML je v současnosti ze strany společnosti Google pro její mapové aplikace Google Earth (virtuální glóbus), Google Maps (webový mapový server) a Google Mobile (přístup k mapám v mobilních zařízeních). KML formát získává v posledních letech velkou popularitu.
Primárním formátem je soubor KML (XML soubor). Komprimovaná verze souboru KML se označuje KMZ a je jí ve skutečnosti klasický archív ZIP, který může být doplněn o další soubory mimo kořenového KML.

Aplikaci Google Earth lze zdarma stáhnout ze stránek společnosti Google.

 

Soubory ke stažení: