Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

DTM > LEGISLATIVA
•    Základní legislativa k 31.3.2020:
 
Zákony:
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (zákon o zeměměřictví)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Vyhlášky:
Vyhláška o digitální technické mapě (připravovaný legislativní předpis)
Vyhláška 233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce (Předpokládá se zrušení vyhlášky.)

•    Harmonogram (zdroj web MV, 2019)
 
přijetí potřebné legislativy listopad 2019 až únor 2020 (předpokládaný termín)
vyhlášení výzvy pro kraje únor 2020 (předpokládaný termín) 
  Reálně: duben/květen
vyhlášení výzvy pro ČÚZK červen 2020 (předpokládaný termín)
zprovoznění IS DMVS části „seznam vlastníků, správců DI/TI“ do 31. 12. 2022 (termín dle legislativního návrhu)
zprovoznění IS DMVS části „seznam editorů“ do 30. 6. 2023 (termín dle legislativního návrhu)
zahájení testovacího provozu DTM krajů do 1. 7. 2022 (předpokládaný termín)
zprovoznění DTM krajů do 30. 6. 2023 (termín dle legislativního návrhu)
zprovoznění IS DMVS do 30. 6. 2024 (termín dle legislativního návrhu)

•    Časový harmonogram projektu JMK (zdroj Projektový záměr DTM JMK, 1/2020)
 
Zpracování technické specifikace projektu leden 2020 - duben 2020
Zpracování projektové žádosti o podporu včetně příloh dle požadavků výzvy únor 2020 - červen 2020
Výběrová řízení na HW, SW a správu databáze červenec 2020 - prosinec 2020
Realizace a ukončení projektu leden 2021 – červenec 2023