Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPY > LETECKÉ SNÍMKY JMK

Časová kolekce ortofotomap pořizovaná na základě leteckého snímkování na území Jihomoravského kraje. Počínaje rokem 1953, přes řadu pořízenou bývalými okresními úřady z let 1998 – 2001 až po pravidelnou řadu s tříletou periodou pořízenou již Krajským úřadem v letech 2003 – 2012.
Ortofotomapy z roku 1953 nechala zpracovat agentura CENIA společností GEODIS BRNO, spol. s r.o., která rovněž dodala i současnou ortofotomapu pro Jihomoravský kraj. Letecké měřické snímky poskytnul Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) Dobruška.

Historické ortofotomapy okresů

Sada historických ortofotomap Okresních úřadů z let 1998 až 2001 doplněná o historické černobílé ortofoto z roku 1953.
Ortofotomapa JMK

Sada ortofotomap JMK z let 2003 až 2012 doplněná o historické černobílé ortofoto z roku 1953. Výchozí je kompozice s ortofotomapou z roku 2012. Kompozice s ortofoty z let 1953, 2003, 2006 a 2009 je možné zobrazit přepnutím mapy pomocí nástroje „Změnit mapu“
Šikmé snímky a ortofoto 2019

V roce 2019 bylo zahájeno šikmé snímkování zastavěných částí měst s rozšířenou působostí (ORP) s rozlišením 10cm/pixel.
Brno, Boskovice, Břeclav, Hustopeče, Kuřim, Mikulov, Pohořelice, Rosice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo, Židlochovice, celý JMK.
      Návod k aplikaci  zde