Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPY > KULTURNÍ PAMÁTKY

V oblasti památkové péče a správy kulturních památek byla vytvořena webová mapová aplikace. Její datové vrstvy obsahují vyčerpávající množství prostorových informací, týkajících se nejen samotných kulturních památek, ale také památkových rezervací a zón, krajinných památkových zón, archeologických rezervací, muzeí a galerií a památek UNESCO.

Informace z činnosti odboru kultury a památkové péče JMK naleznete zde.

Kulturni památky

Informace o umístění kulturních památek, památkových rezervací a zón, krajinných památkových zón a archeologických rezervací.