Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

INFORMACE > KONTAKTY

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Dotazy k Mapovému portálu:
E-mail – Ing. Vladimír Klimeš   |    webové stránky OI JMK

Územní plánování:
E-mail – Ing. arch. Milan Pachta   |    webové stránky OÚPSŘ JMK

Životní prostředí
E-mail – Mgr. Tomáš Novotný   |    webové stránky OŽP JMK

Doprava
E-mail – Ing. Michal Franek   |    webové stránky OD JMK