Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPOVÉ APLIKACE
AKTUALITY
27.09.2022 DTM Verifikační registr Do informací pro správce TI a DI byl přidán odkaz na Verifikační registr ČÚZK.  1.8.2022 Územní plány pořízené na základě dotace JMK Do Geoportálu ÚP byly doplněny Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009 29.06.2022 DTM FAQ topologie Do sekce Informace pro zpracovatele byl doplňen dokument s FAQ ohledně topologie.  22.06.2022 DTM - nové informace pro zpracovatele Do sekce Informace pro zpracovatele byly doplněny nové FAQ. 21.06.2022 DTM - informace pro obce ČÚZK rozeslal do obcí výzvy k registraci do tzv. verifikačního registru DMVS.  18.05.2022 Doplnění informací o DTM JMK Došlo k doplnění informací pro správce technické a dopravní infrastruktury.  08.04.2022 Novinky ohledně DTM Do obcí z první etapy realizace již byl odeslán informační dopis s výzvou k poskytnutí dat. 16.03.2022 DTM - informace pro zpracovatele V sekci DTM byly přidány informace pro zpracovatele a aktivní účastníky tohoto projektu.  21.02.2022 Aktualizace DTM JMK Proběhla aktualizace informací ohledně projektu Digitální technické mapy Jihomoravského kraje. 21.02.2022 Otevřená data JMK Došlo k aktualizaci otevřených dat Jihomoravského kraje.  21.02.2022 Správní členění JMK Byly aktualizovány mapy správního členění Jihomoravského kraje.  3. 3. 2020 Výdejní modul Byly aktualizovány Údaje o území – jevy č. 37a, B32. 5. 2. 2020 Územní plány pořízené na základě dotace JMK Do Geoportálu ÚP byly doplněny Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009.