Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

AKTUALITY
25.04.2023 Portál DTM JMK Novinky a informace ohledně DTM nově naleznete na vzniklém portálu.  20.4.2023 Územní plány pořízené na základě dotace JMK Do Geoportálu ÚP byly doplněny Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009.
 
2.02.2023 Proces registrace, přidělování a správy subjektů v IS DMVS ČÚZK uspořádal online seminář, který řešil problematiku registrace, přidělování a správy subjektů v informačním systému DMVS („centrální uzel digitálních technických map).
 
26.1.2023 Územní plány pořízené na základě dotace JMK Do Geoportálu ÚP byly doplněny Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009. 06.01.2023 Odborný seminář k problematice DMVS/DTM Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) oznamuje, že na základě předchozí dohody uspořádá dne 1. února 2023 druhý odborný seminář pro zástupce vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) dopravní a technické infrastruktury, který bude zaměřen na problematiku procesů registrace, přidělování a správy subjektů. 06.12.2022 Seminář k digitální technické mapě Sdružení Nemoforum pořádá k tématu Digitální technické mapy ve středu 14. prosince 2022 od 9 hodin seminář, který proběhne prezenčně s možností online připojení. Registrace je možná od 11.12.2022. Vložné se neplatí. 1.12.2022 Seminář ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální uspořádal 25.11. seminář, který byl zaměřen na popis služeb IS DMVS. 24.11.2022 Seminář k digitálním technickým mapám pro zástupce obcí a měst Nové možnosti a postupy, které budou poskytovat digitální technické mapy, a role obcí v těchto procesech – toto téma bylo ústřední náplní informačního setkání, které 24. listopadu 2022 hostilo brněnské sídlo krajského úřadu. 21.02.2022 Setkání se zástupci SO ORP Dne 20.10. proběhlo setkání zástupců GIS Jihomoravského kraje s kolegy z úřadů obcí s rozšířenou působností.  1.8.2022 Územní plány pořízené na základě dotace JMK Do Geoportálu ÚP byly doplněny Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009 29.06.2022 DTM FAQ topologie Do sekce Informace pro zpracovatele byl doplňen dokument s FAQ ohledně topologie.  22.06.2022 DTM - nové informace pro zpracovatele Do sekce Informace pro zpracovatele byly doplněny nové FAQ. 21.06.2022 DTM - informace pro obce ČÚZK rozeslal do obcí výzvy k registraci do tzv. verifikačního registru DMVS.  18.05.2022 Doplnění informací o DTM JMK Došlo k doplnění informací pro správce technické a dopravní infrastruktury.  08.04.2022 Novinky ohledně DTM Do obcí z první etapy realizace již byl odeslán informační dopis s výzvou k poskytnutí dat. 16.03.2022 DTM - informace pro zpracovatele V sekci DTM byly přidány informace pro zpracovatele a aktivní účastníky tohoto projektu.  21.02.2022 Aktualizace DTM JMK Proběhla aktualizace informací ohledně projektu Digitální technické mapy Jihomoravského kraje. 21.02.2022 Otevřená data JMK Došlo k aktualizaci otevřených dat Jihomoravského kraje.  21.02.2022 Správní členění JMK Byly aktualizovány mapy správního členění Jihomoravského kraje.  3. 3. 2020 Výdejní modul Byly aktualizovány Údaje o území – jevy č. 37a, B32. 5. 2. 2020 Územní plány pořízené na základě dotace JMK Do Geoportálu ÚP byly doplněny Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009.
Do Geoportálu ÚP byly doplněny Územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009.

ÚP byly doplněny o tyto obce:
Iváň
Kanice
Malá Lhota
Malínky
Perná
Spešov
Syrovice
Viničné Šumice