Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPY > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ORP > ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ z dotací JMK od roku 2009

Územní plány pořízené na základě dotace JMK od 2009


Zobrazení v mapovém portálu

Do mapové služby jsou průběžně doplňovány územní plány pořízené na základě dotace JMK od roku 2009 a některé územní plány pořízené na základě dotace strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu.
Publikované územní plány se již dále neaktualizují. Aktuální přehled o stavu územně plánovací dokumentace naleznete na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Seznam publikovaných ÚP a jejich změn na Geoportálu ÚP JMK na základě dotace JMK na pořízení ÚP od roku 2009 (Přehledná tabulka ve formátu *.pdf)

Odkaz na dotační portál krajského úřadu Jihomoravského kraje:
Dotace na zpracování ÚP 2023
Dotace na zpracování ÚP 2022
Dotace na zpracování ÚP 2021
Dotace na zpracování ÚP 2020
Dotace na zpracování ÚP 2019
Dotace na zpracování ÚP 2018