Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

INFORMACE > COPERNICUS

Informace o programu Copenicus můžete sledovat průběžně prostřednictvím:

- portálu http://copernicus.gov.cz/konference-seminare (včetně prezentací z vidoekonference pro krajské úřady).
- oficiálních webových stránek EK (DG GROW), Copernicus Unit zde: http://www.copernicus.eu/
- další aktuality o kosmických aktivitách v ČR na stránkách MD zde: http://www.czechspaceportal.cz/

COPERNICUS v roce 2020

CENIA, česká informační agentura životního prostředí od 1.1.2020 vede Národní sekretariát GEO/Copernicus v České republiceJeho hlavním cílem je koordinace aktivit GEO a Copernicus v ČR, zajištění implementace obou programů a obecná podpora využívání dat a služeb Copernicus v ČR.

Národní sekretariát GEO/Copernicus tvoří zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, CENIA, ČHMÚ, České kosmické kanceláře, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Národního bezpečnostního úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Copernicus (dříve GMES) je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací pro podporu rozhodování v této oblasti. Copernicus zajišťuje vlastní evropskou kapacitu pro pozorování Země a je považován za evropský příspěvek programu GEOSS. V rámci programu Copernicus je garantován plný a otevřený přístup k datům a informacím.