Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

INFORMACE > ERRAM CZ/AT

Jihomoravský kraj se stal aktivním projektovým partnerem přeshraničního Projektu ERRAM CZ/AT (= Prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu CZ-AT), který probíhal v letech 2012 – 2014. V rámci projektu ERRAM CZ-AT byla vydána brožura s přehledem o tématech a výsledcích celého projektu, kde jsou znázorněny potenciály regionů na základě zlepšené dostupnosti a dále výsledky modelování dostupnosti. Výsledky projektu ERRAM CZAT jsou znázorněny v Atlasu lokalit ERRAM CZAT.

Brožura (soubor PDF, 102 MB)
Atlas lokalit ERRAM CZAT (soubor PDF, 66 MB)

Další informace o projektu: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=210561&TypeID=2