Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

INFORMACE > INFORMACE

        Prezentovaná data vznikla podle pravidel a nomenklatury uvedenych v dokumentu Mapping Guide for a European Urban Atlas, v. 1.1 z 26/08/2010. Podkladem pro mapovani byla družicova data s prostorovym rozlišenim 2,5m, mapovani probihalo v měřitku 1:5000 s minimalni mapovaci jednotkou (MMU) 0,25ha pro urbanizovane plochy a 1ha pro ostatní Povrchy.