Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPY > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Nacházíte se v části Geoportálu Jihomoravského kraje věnované územnímu plánování. Naleznete zde platnou územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady na úrovni Jihomoravského kraje, přehled územních plánů obcí pořízených z dotací Jihooravského kraje, dále rozcestníky na zveřejněné územní plánovací dokumentace jednotlivých obcí a územně plánovací podklady na úrovni obcí s rozšířenou púsobností nebo datový model územně analytických podkladů Jihomoravského kraje.

Součástí většiny mapových kompozic jsou adresy na webové mapové služby pro připojení do prostředí jednotlivých GIS produktů, vybrané jevy zveřejněné formou KML jako otevřená data, výdej dat pro registrované uživatele z řad obcí s rozšířenou působností.

Jihomoravský kraj (dále jen JMK) je orgánem územního plánování ve smyslu § 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který pořizuje územně plánovací dokumentaci (dále jen „ÚPD“) kraje, a to zásady územního rozvoje (dále jen „ZÚR“), regulační plány (dále jen „RP“) a územně plánovací podklady (dále jen „ÚPP“) kraje, a to územně analytické podklady kraje (dále jen „ÚAP“) a územní studie (dále jen „ÚS“). Geoportál územního plánování JMK byl zřízen za účelem splnění povinnosti umožnit dálkový přístup k územně plánovací dokumentaci a územně analytickým podkladům podle ustanovení §164 a §166 stavebního zákona. Další závazné požadavky vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

Informace z činnosti odboru územního plánování a stavebního řádu JMK naleznete zde
Informace k Zásadám územního rozvoje JMK naleznete na Informačním portále odboru územního plánování a stavebního řádu ZURKA .

Tipy pro ovládání mapového klienta ITCL