Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPY > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ > DATOVÝ MODEL ÚAP JMK

Datový model Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje

 

Datový model územně analytických podkladů Jihomoravského kraje (DM ÚAP JMK) byl pořízen jako součást „Studie návrhu a udržování aktuální podoby sledovaných jevů ÚAP Jihomoravského kraje“ z roku 2007 firmou AGERIS s.r.o.

Datový model územně analytických podkladů Jihomoravského kraje byl pořízen pro usnadnění předávání údajů o území mezi poskytovateli údajů, úřady územního plánovaní v území Jihomoravského kraje a Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Součástí DM ÚAP JMK jsou logický a fyzický datový model, které jsou podle praktických zkušeností aktualizovány.

Používání DM ÚAP JMK je omezeno autorským právem k datovému modelu. Bez souhlasu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje není možné ve studii a v datovém modelu provádět úpravy ani je použít pro jiný účel než zpracování územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje.

Seznam poskytovatelů údajů o území v Jihomoravském kraji je ve spolupráci s úřady územního plánování průběžně aktualizován.

Na tomto místě jsou zveřejňovány aktuální verze datového modelu (logický a fyzický) a číselníku poskytovatelů. Starší verze datového modelu jsou uloženy v archívu.

 

Popis: