Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPY > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ > EVIDENCE ÚP ČINNOSTI

Evidence územně plánovací činnosti v ČR

 

Evidence územně plánovací činnosti v ČR
/odkaz na webové stránky Ústavu územního rozvoje/

Evidence územně plánovací činnosti v ČR obsahuje:

  • iLAS – Evidence územně plánovací činnosti obcí
  • iKAS – Evidence územně plánovací činnosti krajů
  • MAPA – Mapový server evidence územně plánovací činnosti
  • Hledání ÚPP a ÚPD
  • Hledání zastavitelných ploch