Vítejte na novém Geoportálu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj provozuje od roku 2009 webovou prezentaci Geografických informací Jihomoravského kraje – Geoportál Jihomoravského kraje. Tato prezentace zpřístupňuje prostorová data, aplikace, služby a informace, které se generují na krajské úrovni v oblasti GIS.

V letošním roce 2020 jsme připravili úplně novou podobu Geoportálu JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní.

Jednotlivé informace a služby jsou rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu JMK narazíte na nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů.

MAPY > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ > ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ORP > ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP JMK – odkazy na webové stránky

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje (dále jen ÚAP ORP)

ORP JMK
 

Přehledy ÚAP ORP, které pořídily příslušné úřady územního plánování na území Jihomoravského kraje, publikované na webových stránkách obcí s rozšířenou působností JMK: